Запис Детальніше

Морфологические особенности двух форм моллюсков Radix sp. (Gastropoda: Lymnaeidae), обнаруженных в озере Нарочь

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Морфологические особенности двух форм моллюсков Radix sp. (Gastropoda: Lymnaeidae), обнаруженных в озере Нарочь
Морфологічні особливості двух форм молюсків Radix sp.(Gastropoda: Lymnaeidae), виявлених в озері Нароч
Morphological characteristics of the two forms of mollusks Radix sp. (Gastropoda: Lymnaeidae), detected in the lake Naroch
 
Creator Мищенков, В. А.
 
Subject моллюски
Нарочь
морфометрические параметры
морфология
Radix,
 
Description Приведены данные исследования морфологических особенностей двух форм моллюсков Radix
sp. (Gastropoda: Lymnaeidae), обнаруженных в оз. Нарочь. С использованием
морфометрических параметров произведено сравнение обнаруженных моллюсков с
представителями других видов. Обсуждается происхождение обнаруженных форм моллюсков.
Проведено дослідження морфологічних особливостей двох форм молюсків Radix sp.
(Gastropoda: Lymnaeidae), виявлених в оз. Нароч. З використанням морфометричних параметрів
здійснено порівняння морфології виявлених молюсків з морфологією представників інших
видів. Обговорюється походження виявлених форм молюсків.
The study of morphological features of the two forms of mollusks Radix sp. was (Gastropoda:
Lymnaeidae) found in the Naroch Lake was conducted. The morphology of these mollusks was
compared with the morphology of other species using morphometric parameters. Possible
explanations for the origin of detected forms of mollusks are discussed.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-23T09:19:58Z
2014-12-23T09:19:58Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Мищенков, В. А. Морфологические особенности двух форм моллюсков Radix sp, (Gastropoda: Lymnaeidae), обнаруженных в озере Нарочь [Текст] / В. А. Мищенков // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 186-189. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4910
 
Language ru
 
Relation Біологія