Запис Детальніше

Видовий склад молюсків ставів виробничих підрозділів Національного університету біоресурсів і природокористування України

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Видовий склад молюсків ставів виробничих підрозділів Національного університету біоресурсів і природокористування України
Видовой состав моллюсков производственных подразделений Национального университета биоресурсов и природопользования Украины
The mollusks species structure in the branches of the National university of life and environmental sciences of Ukraine
 
Creator Митяй, І. С.
Шевченко, П. Г.
Зубко, П. Д.
 
Subject молюски
стави
ВП НУБіП України
 
Description Досліджено видовий склад та розподіл молюсків в ставах комплексного призначення
виробничих підрозділів Національного університету біоресурсів і природокористування
України
Исследованы видовой состав и распределение моллюсков в прудах комплексного назначения
производственных подразделений Национального университета биоресурсов и
природопользования Украины.
The paper describes species structure and distribution of mollusks in the complex-purpose ponds in
the branches of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-23T09:41:20Z
2014-12-23T09:41:20Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Митяй, І. С. Видовий склад молюсків ставів виробничих підрозділів національного університету біоресурсів і природокористування України [Текст] / І. С. Митяй, П. Г. Шевченко, П. Г. Зубко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 181-185. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4913
 
Language uk
 
Relation Біологія