Запис Детальніше

Сравнение видовых описаний пресноводных Gastropoda в работах двух систематических школ

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Сравнение видовых описаний пресноводных Gastropoda в работах двух систематических школ
Порівняння видових описів прісноводних молюсків Gastropoda в працях двох систематичних шкіл
A comparison of species descriptions of two taxonomical schools
 
Creator Нехаев, И. О.
 
Subject систематика
таксономия
брюхоногие моллюски
 
Description На основе анализа 198 видовых описаний из 35 отечественных и зарубежных работ показано,
что количество слов в работах, написанных русскоязычными авторами в два раза, а количество
иллюстраций — в три раза меньше, чем в работах европейских и азиатских авторов.
На основі аналізу 198 видових описів з 35 вітчизняних і зарубіжних робіт показано, що
кількість слів у роботах, написаних російськомовними авторами в два рази, а кількість
ілюстрацій - в три рази менше, ніж у роботах європейських і азійських авторів.
Having analyzed 198 species descriptions in the 35 Russian and foreign works the author proves that
the number of words in Russian papers is twice lesser and the number of pictures is thrice lesser than
in papers of European and Asian scientists.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-23T10:13:54Z
2014-12-23T10:13:54Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Нехаев, И. О. Сравнение видовых описаний пресноводных Gastropoda в работах двух систематических школ [Текст] / И. О. Нехаев // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 197-201. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4914
 
Language ru
 
Relation Біологія