Запис Детальніше

Peculiarities of biology of flowering of protandrous and protogenic Juglans regia L. individuals in connection with dichogamy

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Peculiarities of biology of flowering of protandrous and protogenic Juglans regia L. individuals in connection with dichogamy
Особливості біології цвітіння протандричних і протогінічних особин Juglans regia L. у зв'язку з дихогамією
Особености биологии цветения протандрических и пртогинических особей Juglans regia L. в связи з дихогамией
 
Creator Barna, М. М.
Matsuk, О. В.
 
Subject dichogamy
protandry
protogyny
biology of flowering
climatic factors
Juglans regia
 
Description Results of research of biology of flowering of Juglans regia L. of protandrous and protogenic
individuals in connection with dichogamy are given in the article. Peculiarities of individuals
flowering, depending on climatic factors (temperature and humidity of the air, precipitation,
illumination) were analysed in conditions of Western Podillya (Ternopil region). It was established
that dichogamy in the kind of Juglans L. appeared during evolution of the vegetable kingdom as
adaptation to the cross-pollination.
У статті наведені результати дослідження біології цвітіння Juglans regia L. протандричних і
протогінічних особин у зв'язку з дихогамією. Проаналізовано особливості цвітіння особин
залежно від кліматичних умов (температури та вологості повітря, опадів, освітленості) в
умовах Західного Поділля (Тернопільська обл.). Встановлено, що дихогамія в роді Juglans L.
виникла протягом еволюції рослинного світу як пристосування до перехресного запилення.
В статье приведенные результаты исследования биологии цветения Juglans regia L.
протандрических и протогинических особей в связи с дихогамией. Проанализированы
особенности цветения особей в зависимости от климатических условей (температуры и
влажности воздуха, осадков, освещенности) в условиях Западного Подолья(Тернопольская
обл.). Установлено, что дихогамия в роде Juglans L. возникла в течение эволюции
растительного мира как приспособления к перекрестному опылению.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-24T11:28:00Z
2014-12-24T11:28:00Z
2012-07
 
Type Article
 
Identifier Barna, M. M. Peculiarities of biology of flowering of protandrous and protogenic juglans regia L. individuals in connection with dichogamy [Текст] = Особливості біології цвітіння протандричних особин JUGLANS REGIA L. у зв'язку з дихогамією / M. M. Barna, O. B. Matsuk // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 3 (52). – С. 5–10. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4917
 
Language en
 
Relation Біологія