Запис Детальніше

Вплив вітаміну А у раціоні птиці на жирнокислотний склад курячого яйця

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив вітаміну А у раціоні птиці на жирнокислотний склад курячого яйця
Влияние витамина A в рационе птицы на жирнокислотный состав куриного яйца
Influence of vitamin A in the diet of poultry on fatty acid composition of egg
 
Creator Дух, О. І.
 
Subject вітамін А
жирні кислоти
індекс насиченості ліпідів
жовток яйця
 
Description Збільшення рівня вітаміну А в раціоні курей батьківського стада сприяло зменшенню в жовтку
інкубаційних яєць кількості сумарного вмісту насичених жирних кислот і збільшенню вмісту
ненасичених жирних кислот порівняно з контрольною групою. Істотних змін у складі ліпідів
жовтка яєць дослідних груп зазнають пальмітинова, лінолева, докозапентаєнова і
ейкозапентаєнова жирні кислоти.
Увеличение уровня витамина А в рационе кур родительского стада способствовало
уменьшению в желтке инкубационных яиц количества суммарного содержания насыщенных
жирных кислот и увеличении содержания ненасыщенных жирных кислот по сравнению с
контрольной группой. Существенных изменений в составе липидов желтка яиц опытных групп
испытывают пальмитиновая, линолевая, докозапентаенова и эйкозапентаеновая жирные
кислоты.
It has been established that the increase of Vitamin A amount in the diet of hens’ parent brood caused
the reduction of the total content of saturated fatty acids in egg-yolks of embryos and the increase of
the amount of unsaturated fatty acids as compared to the control group. Palmitic, linoleic,
docosapentaenoic, eicosapentaenoic fatty acids undergo significant changes in the structure of the
egg-yolk’s lipids. The decrease of amount of correlation of saturated fatty acids to unsaturated is
observed in the egg-yolks of experimental groups as compared to the control group and characterizes
the index o f lipid saturation.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-24T11:54:24Z
2014-12-24T11:54:24Z
2012-04
 
Type Article
 
Identifier Дух, І. О. Вплив вітаміну А у раціоні птиці на жирнокислотний склад курячого яйця [Текст] / І. О. Дух // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 3 (52). – С. 100–102. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4921
 
Language uk
 
Relation Біологія