Запис Детальніше

The investigation of Pyrethrum coccineum (Willd.) Worosch. allelopathic activity

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title The investigation of Pyrethrum coccineum (Willd.) Worosch. allelopathic activity
Алелопатична активність Pyrethrum coccineum (Willd.) Worosch.
Алелопатическая активность Pyrethrum coccineum (Willd.) Worosch.
 
Creator Gurs'ka, О. V.
 
Subject Pyrethrum coccineum (Milld.) Worosch
allelopathic activity
phenolic substances
 
Description The dynamics of allelopathic activity of water- and alcohol-soluble extracts and the content of
phenolic substances in the Pyrethrum coccineum (Willd.) Worosch. vegetative and generative organs
was investigated. Leaves and flowers are found to accumulate the greatest number of phenolic
compounds in the flowering stage. Inverse correlations were found between the number of phenolic
compounds and allelopathic activity of the exudates.
Досліджено динаміку алелопатичної активності водо- і спирторозчинних екстрактів та вмісту
фенольних сполук у вегетативних і генеративних органах піретруму червоного (Pyrethrum coccineum (Willd.) Worosch). Встановлено, що найбільшу кількість фенольних сполук
накопичували листки та суцвіття у фазі цвітіння. Виявлено наявність зворотних кореляційних
зв’язків між кількістю фенольних сполук та відсотком інгібування ростових процесів біотестів.
Исследована динамика алелопатической активности водо-, спирторастворимых экстрактов,
содержания фенольных соединений в вегетативных и генеративных органах пиретрума
красного (Pyrethrum coccineum (Willd.) Worosch). Установлено, что наибольшее количество
фенольных соединений накапливали листки и соцветия растений в фазе цветения. Выявлено
наличие обратных корреляционных связей между количеством фенольных соединений и
процентом ингибирования ростовых процессов биотестов.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-24T12:16:38Z
2014-12-24T12:16:38Z
2012-08
 
Type Article
 
Identifier Gurs'ka, O. V. The investigation of Pyrethrum coccineum (Willd.) Worosch. allelopathic activity [Текст] = Алелопатична активність Pyrethrum coccineum (Willd.) Worosch. / O. V. Gurs'ka // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 3 (52). – С. 71–75. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4924
 
Language en
 
Relation Біологія