Запис Детальніше

Видовий склад фітопланктону заплавних озер м. Києва

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Видовий склад фітопланктону заплавних озер м. Києва
Видовой состав фитопланктона пойменных озер г. Киева
Species composition of phytoplankton in floodplain lakes of Kev
 
Creator Клоченко, П. Д.
Іванова, І. Ю.
Ліліцька, Г. Г.
 
Subject фітопланктон
таксономічний аналіз
водойми
м. Київ
 
Description Узагальнено багаторічні оригінальні матеріали та літературні дані щодо видового складу
фітопланктону 11-ти заплавних озер м. Києва. Встановлено, що у товщі води досліджених
водойм мешкає 269 видів водоростей, які представлені 278 внутрішньовидовими таксонами.
Вони належать до 9 відділів, 14 класів, 31 порядку, 52 родин та 108 родів. Основу видового
багатства фітопланктону зазначених водних об’єктів складають представники Chlorophyta,
Bacillariophyta i Cyanoprokaryota.
Обобщены многолетние оригинальные материалы и литературные данные о видовом составе
фитопланктона 11-и пойменных озер г. Киева. Установлено, что в толще воды исследованных
водоемов обитает 269 видов водорослей, представленных 278 внутривидовыми таксонами. Они
принадлежат к 9 отделам, 14 классам, 31 порядку, 52 семействам и 108 родам. Основу видового
богатства фитопланктона изученных водных объектов составляют представители Chlorophyta,
Bacillariophyta и Cyanoprokaryota.
As a result of original investigations and generalization of literature data it has been found that 269
algae species represented by 278 infraspecific taxa occur in water column of floodplain lakes of Kiev.
The identified algae belong to 9 divisions, 14 classes, 31 orders, 52 families, and 108 genera.
Chlorophyta (105 species or 39.0% of the total number of species, Bacillariophyta (60 species or
22.3%), and Cyanoprokaryota (44 species or 16.4%) were represented by the largest number of
species.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-24T12:31:22Z
2014-12-24T12:31:22Z
2012-06
 
Type Article
 
Identifier Клоченко, П. Д. Видовий склад фітопланктону заплавних озер м. Києва [Текст] / П. Д. Клоченко, І. Ю. Іванова, Г. Г. Ліліцька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 3 (52). – С. 35–41. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4926
 
Language uk
 
Relation Біологія