Запис Детальніше

Розподіл черепашкових амеб (Testacealobosia; Silicofilosea) в водоймах Українського Полісся

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Розподіл черепашкових амеб (Testacealobosia; Silicofilosea) в водоймах Українського Полісся
Распределение раковинных амеб (Testacealobosia; Silicofilosea) в водоемах Украинского Полесья
Distribution of testate amoebae (Testacealobosia; Silicofilosea) in waterbodies of Ukrainian Polissya area
 
Creator Алпатова, О. М.
 
Subject черепашкові амеби
водойми різного типу
Українське Полісся
 
Description В різних типах водойм Українського Полісся виявлено 109 видів та підвидів черепашкових
амеб, з яких 20 видів та підвидів трапляються тільки у водоймах одного типу, 89 - представлені
в двох і більше типах водойм. Встановлено подібність видового складу черепашкових амеб в
річках, заплавних водоймах, озерах, ставках та болотах.
В разных типах водоемов Украинского Полесья обнаружено 109 видов и подвидов раковинных
амеб, из которых 20 видов и подвидов встречались только в водоемах одного типа, 89 -
представлены в двух и больше типах водоемов. Установлено сходство видового состава
раковинных амеб в реках, пойменных водоемах, озерах, прудах и болотах.
In the different types of waterbodies of Ukrainian Polessya area found 109 species and subspecies of
testate amoebae from which 20 species and subspecies found only in the waterbodies of one type, 89
- presented in two or more types of waterbodies. Likeness of specific composition of testate amoebae
is set in the rivers, streamside reservoirs, lakes, ponds and bogs.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-25T07:43:42Z
2014-12-25T07:43:42Z
2012-09
 
Type Article
 
Identifier Алпатова, О. М. Розподіл черепашкових амеб (Testacealobosia; Silicofilosea) в водоймах Українського Полісся [Текст] / О. М. Алпатова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 4 (53). – С. 27–34. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4937
 
Language uk
 
Relation Біологія