Запис Детальніше

Зв’язок між поліморфізмом гена рецептора вітаміну D, вторинним гіперпаратиреозом і структурно- функціональним станом кісткової тканини

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Зв’язок між поліморфізмом гена рецептора вітаміну D, вторинним гіперпаратиреозом і структурно- функціональним станом кісткової тканини
Связь между полиморфизмом гена рецептора витамина D, вторичным гиперпаратиреозом и структурно-функциональным состояниемкостной ткани
Association between the polymorphisms of vitamin D gene receptors, secondary hyperparathyroidism and structural-functional state of bone tissue
 
Creator Балацька, Н. І.
 
Subject поліморфізмом гена рецептора вітаміну D
дефіцит вітаміну D
вторинний гіперпаратиреоз
структурно-функціональний стан кісткової тканини
 
Description У статті наведено результати дослідження зв’язку між генотипом поліморфізму гена рецептора
вітаміну D, вторинним гіперпаратиреозом та структурно-функціональним станом кісткової
тканини жінок. Встановлено, що для носіїв генотипу Bb характерно: високі показники
мінеральної щільності кісткової тканини та, відповідно, низький відсоток розвитку остеопорозу
та його ускладнень (переломів), найнижча частота тяжкого дефіциту вітаміну D і вторинного
гіперпаратиреозу.
В статье представлены результаты исследования связи между генотипом полиморфизма гена
рецептора витамина D, вторичным гиперпаратиреозом и структурно-функциональным
состоянием костной ткани женщин. Установлено, что для носителей генотипа Bb характерны:
высокие показатели минеральной плотности костной ткани и, соответственно, низкая частота
развития остеопороза и его осложнений (переломов), низкая частота тяжелого дефицита
витамина D и вторичного гиперпаратиреоза.
The article demonstrates the results of the study of the relationship between genotype of vitamin D
receptor polymorphism, secondary hyperparathyroidism, and structural-functional state of bone tissue.
It was established that the genotype Bb characterized: high bone mineral density, low incidence of
osteoporosis and its complications (fractures), the low incidence of severe vitamin D deficiency and
secondary hyperparathyroidism
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-25T07:51:22Z
2014-12-25T07:51:22Z
2012-10
 
Type Article
 
Identifier Балацька, Н. І. Зв'язок між поліморфізмом гена рецептора вітаміну D, вторинним гіперпаратиреозом і структурно-функціональним станом кісткової тканини [Текст] / Н. І. Балацька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 4 (53). – С. 92–97. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4938
 
Language uk
 
Relation Біологія