Запис Детальніше

Взаємодія екстрону з пептидами гіпофізу при регуляції жовчоутворення в печінці щурів різної статі

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Взаємодія екстрону з пептидами гіпофізу при регуляції жовчоутворення в печінці щурів різної статі
Взаимодействие эстрона с пептидами гипофиза при регуляции желчеобразованя в печени крыс разного пола
Interrelations of estron with hypophysis’ peptides in regulation of bile formation in the rats of different sex
 
Creator Боровець, О. В.
Решетнік, Є. М.
Картіфузова, Ж. В.
Бондзик, О. В.
Бабан, В. М.
Весельський, С. П.
Макарчук, М. Ю.
 
Subject естрон
жовч
пептиди
ліпіди
 
Description Вивчено вплив внутріпортального введення естрону на співвідношення жовчних кислот,
гідроксилювання жовчних кислот і рівень гормонів гіпофіза в крові щурів різної статі.
Показано, що зміни в ефективності функціонування ферментів печінки залежить від рівня
пролактину в крові.
Изучено влияние внутрипортального введения эстрона на соотношение желчных кислот,
гидроксилирование желчных кислот и уровень гормонов гипофиза в крови крыс разного пола.
Показано, что изменения в эффективности функционирования ферментов печени зависит от
уровня пролактина в крови.
Influence of the intraportal injected estron on both the processes of bile acids conjugation, and
hydroxylation of the bile acids and the level of the hypophysis hormones in the blood of different sex
rats has been studied. It was shown, that the changes in efficiency of the liver enzymes functionation
coincide with the such of the prolactin level in blood.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-25T08:27:32Z
2014-12-25T08:27:32Z
2012-06
 
Type Article
 
Identifier Взаємодія екстрону з пептидами гіпофізу при регуляції жовчоутворення в печінці щурів різної статі [Текст] / О. В. Боровець, Є. М. Решетнік, Ж. В. Картіфузова [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 4 (53). – С. 103–109. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4941
 
Language uk
 
Relation Біологія