Запис Детальніше

Оцінка трофічного статусу водних об'ектів лентичного типу урбанізованих територій за рівнем розвитку мікрофітобентосу

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Оцінка трофічного статусу водних об'ектів лентичного типу урбанізованих територій за рівнем розвитку мікрофітобентосу
Оценка трофического статуса водных объектов лентического типа урбанизированных территорий по уровню развития микрофитобентоса
Assessment of trophic status of the w a t er bodies of lentic type of the urbanized territories by degree of microphytobenthos development
 
Creator Давидов, О. А.
Ларіонова, Д. П.
 
Subject мікрофітобентос
біомаса
трофічний статус
антропогенний вплив
водні об'єкти урбанізованих територій
 
Description Встановлено трофічний статус водних о б‘єктів лентичного типу урбанізованих територій за рівнем розвитку мікрофітобентосу. Показано, що у водних о б‘єктах з посиленим антропогенним впливом спостерігається зменшення загального рівня трофності за мікрофітобентосом.
Установлен трофический статус водных объектов лентического типа урбанизированных территорий с разной степенью антропогенного влияния по уровню развития микрофитобентоса.
Trophic status o f the wa te r bodies o f lentic type o f the urbanized te rritories with different degree o fanthropogenic impact was estimated on the basis o f microphytobenthos development degree.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-25T09:43:45Z
2014-12-25T09:43:45Z
2012-09
 
Type Article
 
Identifier Давидов, О. А. Оцінка трофічного статусу водних об'ектів лентичного типу урбанізованих територій за рівнем розвитку мікрофітобентосу [Текст] / О. А. Давидов, Д. П. Ларіонова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 4 (53). – С, 43–45. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4943
 
Language uk
 
Relation Біологія