Запис Детальніше

Моделювання впливу параметрів світлового поля на ріст і розвиток рослин засобами нечіткої логіки

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Моделювання впливу параметрів світлового поля на ріст і розвиток рослин засобами нечіткої логіки
Моделирование влияния параметров светового поля на рост и развитие растений средствами нечеткой логики
Modelling of influence of parameters of the light field on growth and development of plants by means of fuzzy logic
 
Creator Герц, А. І.
Цідило, І. М.
 
Subject ріст і розвиток рослин
світлове поле
нечітке моделювання
 
Description У статті показана можливість проектування нечіткої експертної системи, що дозволяє провести аналіз накопичення сухої речовини листками рослини Brassica rapa Astroplants за комплексної дії двох параметрів світлового поля: інтенсивності та періоду його зміни.
В статье обсуждается возможность проектирования нечеткой экспертной системы, которая
позволяет провести анализ накопления сухого вещества листьями растениями В. rapa при комплексном воздействии двух параметров светового поля: интенсивности и периода его изменения. Предложенная модель может быть использована при расчете фотосинтетической
продуктивности растений и их посевов при условии гетерогенности светового фактора.
Possibility of planning of unclear consulting models is show in the article, that allows to conduct the analysis of accumulation of dry substance leaves the plants of В. rapa at the complex of two parameters of light fields: intensity and period of the change.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-25T10:03:34Z
2014-12-25T10:03:34Z
2012-08
 
Type Article
 
Identifier Герц, А. І. Моделювання впливу параметрів світлового поля на ріст і розвиток рослин засобами нечіткої логіки [Текст] / А. І. Герц, І. М. Цідило // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 4 (53). – С. 66–72. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4944
 
Language uk
 
Relation Біологія