Запис Детальніше

Конхологическая изменчивость наземного моллюска Gibbulinopsis signata с хребтов Байсунтау, Кугитангтау и Бабатаг

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Конхологическая изменчивость наземного моллюска Gibbulinopsis signata с хребтов Байсунтау, Кугитангтау и Бабатаг
Конхологічна мінливість наземного молюска Gibbulinopsis signata з хребтів Байсунтау, Кухітангтау і Бабатаг
Conchological variability of terrestrial mollusks Gibbulinopsis signata from Baysuntau, Kugi Tangtau and Babatag ranges
 
Creator Пазилов, А.
Гаибназарова, Ф.
 
Subject наземные моллюски
конхологическая изменчивость
раковина
Средняя Азия
 
Description В статье приведены данные по изменчивости конхологических признаков Gibbulinopsis signata и установлено, что она проявляются в форме и размерах раковины, в ее окраске и форме устья, а также в устьевой арматуре.
В статті наведено дані щодо мінливості конхологічних ознак Gibbulinopsis signata.
Встановлено, що вона проявляється у формі та розмірах черепашки, в її забарвлені і формі устя та його арматури.
The article gives data on conhological signs variability in Gibbulinopsis signata which is manifested in shell form, size, colouring, mouth shape and mouth structure.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-29T11:56:09Z
2014-12-29T11:56:09Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Пазилов, А. Конхологическая изменчивость наземного моллюска Gibbulinopsis signata с хребтов Байсунтау, Кугитангтау и Бабатаг [Текст] / А. Пазилов, Ф. Гаибназарова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 207-209. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4945
 
Language ru
 
Relation Біологія