Запис Детальніше

Хищный брюхоногий моллюск рапана Rapana venosa (val.) - проблема для устрицеводства в Чёрном море

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Хищный брюхоногий моллюск рапана Rapana venosa (val.) - проблема для устрицеводства в Чёрном море
Хижий черевоногий молюск рапана Rapana venosa (val.) - проблема для устрицевих господарств в Чорному морі
The gastropoda mollusk Rapana venosa (val.) as the problem for oyster farming in the Black sea
 
Creator Пиркова, А. В.
Ладыгина, Л. В.
Холодов, В. І.
 
Subject хищный брюхоногий моллюск рапана
Rapana venosa
гигантская устрица
Crassostrea gigas
устрицеводство
Чёрное море
 
Description Рапана Rapana venosa — хищный брюхоногий моллюск, наносящий большой урон
устрицеводству в Чёрном море. Экспериментально показано, что при садковом выращивании
гигантской устрицы, отход спата за период с июля по октябрь может достигать более 90%.
Суммарная масса мягких тканей и межстворчатой жидкости спата устриц, потреблённых рапанами, в 10 раз превышал массу мягких тканей самих хищников.
Рапана Rapana venosa - хижий черевоногий молюск, який завдає великої шкоди устрицевим
господарствам в Чорному морі. Експериментально показано, що при садковому вирощуванні
гігантської устриці, відхід спату за липень-жовтень може досягати більше 90%. Сумарна маса
м'яких тканин і міжстулкової рідини спату устриць, спожитих рапанами, в 10 разів
перевищували масу м'яких тканин самих хижаків.
Rapana venosa is a gastropoda mollusk harding oyster farming in the Black Sea. It is proved
experimentally that in oyster hatchery growing the spat loss in July-October period can exceed a
90%. The total weight of the oyster spat soft tissues and intervalvular liquid consumed by the rapanas
was 10 times higher the weight of soft tissues.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-29T12:23:31Z
2014-12-29T12:23:31Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Пиркова, А. В. Хищній брюхоногий моллюск рапана Rapana venosa (Val.) - проблема для устрицеводства в Чёрном море [Текст] / А. В. Пиркова, Л. В. Ладігина, В. И. Холодов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 216–219. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4947
 
Language ru
 
Relation Біологія