Запис Детальніше

Вплив іонів важких металів на величину середньодобового раціону Lymnaea corvus (mollusca: pulmonata)

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вплив іонів важких металів на величину середньодобового раціону Lymnaea corvus (mollusca: pulmonata)
Влияние ионов тяжелых металлов на величину среднесуточного рациона Lymnaea corvus(mollusca: pulmonata)
The influence of heavy metals ions on average daily ration of Lymnaea corvus (mollusca: pulmonata)
 
Creator Василенко, О. М.
 
Subject Lymnaea corvus
іони цинку
іони кадмі
іони хрому
трематодна інвазія
величина середньодобового раціону
 
Description Досліджено вплив різних концентрацій Zn2+, Cd2+, Cr3+ на величину середньодобового раціону
Lymnaea corvus за споживання ним різних видів корму (листя частухи, рдесника, тополі).
Встановлено, що іони різних важких металів, узятих в однакових концентраціях (ГДКр),
спричиняють неоднаковий вплив на ставковиків, викликаючи при цьому прояв у них різних фаз
патологічного процесу, викликаного отруєнням тварин.
Исследовали влияние разных концентраций Zn2+, Cd2+, Cr3+ на величину среднесуточного
рациона Lymnaea corvus при потреблении им различных видов корма (листьев частухи, рдеста,
тополя). Установлено, что ионы разных тяжелых металлов, взятых в одинаковых
концентрациях (ГДКр), неодинаково влияют на прудовиков, вызывая у них разный уровень
развития патологического процесса.
The influence of different concentrations of Zn2+, Cd2+,Cr3+ on average daily ration of Lymnaea
corvus consisting of different types of feed (leaves of Alisma, Potamogeton, Populus) is researched.
The ions of different heavy metals, taken in the identical concentrations, have different influence on
Lymnaea corvus, causing different phases of animals poisoning.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-30T08:54:28Z
2014-12-30T08:54:28Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Василенко, О. М. Вплив іонів важких металів на величину середньодобового раціону Lymnaea corvus (mollusca: pulmonata) [Текст] / О. М. Василенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 40-45. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4964
 
Language uk
 
Relation Біологія