Запис Детальніше

Некоторые особенности распределения частот размерно-возрастных классов в популяциях Brephulopsis cylindrica

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Некоторые особенности распределения частот размерно-возрастных классов в популяциях Brephulopsis cylindrica
Деякі особливості розподілу частот розмірно-вікових класів в популяціях Brephulopsis cylindrica
Some distribution peculiarities of the dimensional and age related classes frequencies in Brephulopsis cylindrica populations
 
Creator Вычалковская, Н. В.
 
Subject Brephulopsis cylindrica
популяционные адаптации
Северное Причерноморье
 
Description Проанализирован характер распределения частот размерно-возрастных классов Brephulopsis cylindrica из трех популяций в зависимости от погодных условий предыдущего года. Выявлены
значительные различия этого показателя в одни и те же месяцы разных лет.
Проаналізовано характер розподілу частот розмірно-вікових класів Brephulopsis cylindrica з
трьох популяцій в залежності від погодних умов попереднього року. Виявлено значні
відмінності цього показника в популяції у тих самих місяцях різних років.
The distribution peculiarities o f the dimensional and age related classes frequencies in the three
populations o f Brephulopsis cylindrica were analyzed. The dimensional and age related frequencies
are considerably fluctuated in the same months o f the different years depending on the previous year
weather.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-30T09:09:21Z
2014-12-30T09:09:21Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Вычалковская, Н. В. Некоторые особенности распределения частот размерно-возрастных классов в популяциях Brephulopsis cylindrica [Текст] / Н. В. Вычалковская // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 52-53. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4966
 
Language ru
 
Relation Біологія