Запис Детальніше

Lymnaea (galba) thiesseae (clessin) новый вид малакофауны Сибири

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Lymnaea (galba) thiesseae (clessin) новый вид малакофауны Сибири
Lymnaea (galba) thiesseae (clessin) - новий вид малакофауни Сибіру
Lymnaea (galba) thiesseae (clessin) - a new species at malacofauna in Sebieria
 
Creator Винарский, М. В.
 
Subject малакофауна
Западная Сибирь
прудовики
Lymnaea thiesseae
 
Description Приведены сведения о нахождении вида Lymnaca (Galba) thiesseae (Clessin, 1879) в водоемах
юга западной Сибири. Ранее этот вид не регистрировался восточнее Урала и является
дополнением к малокофауне Сибири. От близкого вида L. (G.) truncatula он отличается как по
пропорциям раковины, так и по строению копулятивного органа.
Наведено відомості щодо знаходження виду Lymna£a (Galba) thiesseae (Clessin, 1879) в
водоймах півдня західного Сибіру. Раніше цей вид не реєструвався східніше Уралу і є
доповненням до малокофауни Сибіру. Від близького виду L. (G.) truncatula він відрізняється як
пропорціями черепашки, так будовою копулятивного органу.
The data on recent findings of the species Lymnaea (Galba) thiesseae (Clessin, 1879) in the
waterbodies of the southern part of Western Siberia are given. This species has previously not been
registered in water bodies lying eastward from the Urals. It is a new addition for the Siberia
freshwater malacofauna. The species differs from closely related snail L. (G.) truncatula by shell
proportions as well as by differences in the structure of the copulatory organs.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-30T09:14:59Z
2014-12-30T09:14:59Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Винарский, М. В. Lymnaea (galba) thiesseae (clessin) новый вид малакофауны Сибири [Текст] / М. В. Винарский // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 45-49. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4967
 
Language ru
 
Relation Біологія