Запис Детальніше

Утримання та розведення нового для України акваріумного черевоногого молюска Asolene spixi (Gastropoda, Pectinibranchia, Ampullaridae)

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Утримання та розведення нового для України акваріумного черевоногого молюска Asolene spixi (Gastropoda, Pectinibranchia, Ampullaridae)
Содержание и разведение нового для Украины аквариумного брюхоногого моллюска Asolene spixi (Gastropoda, Pectinibranchia, Ampullaridae)
New for ukraine aquarium snail Аsolene spixi: keeping and rearing
 
Creator Вискушенко, Д. А.
Довгалюк, І. В.
 
Subject Asolene spixi
акваріум
 
Description Досліджено умови утримання та розведення нового для України акваріумного молюска Asolene
spixi - жителя прісних водойм південно-східної Бразилії.
Изучены условия содержания и разведения нового для Украины аквариумного моллюска
Аsolene spixi - обитателя пресных водоемов юго-восточной Бразилии.
The article deals with the problem of keeping and rearing new for Ukraine aquarium snail Аsolene spixi - south-eastern Brazilian freshwater inhabitant.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-30T09:20:49Z
2014-12-30T09:20:49Z
2012
 
Identifier Вискушенко, Д. А. Утримання та розведення нового для України акваріумного черевоногого молюска Asolene spixi (Gastropoda, Pectinibranchia, Ampullaridae) [Текст] / Д. А. Вискушенко, І. В. Довгалюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – C, 50-51. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4968
 
Relation Біологія