Запис Детальніше

Сучасне поширення та популяційні характеристики перлівниці звичайної Unio pictorum Linnaeus, 1758 (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) в основних річкових басейнах України

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Сучасне поширення та популяційні характеристики перлівниці звичайної Unio pictorum Linnaeus, 1758 (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) в основних річкових басейнах України
Современное распространение и популяционные характеристики перловицы обыкновенной Unio pictorum Linnaeus, 1758 (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) в основных басейнах рек Украины
Modern distribution and population characteristics of Unio pictorum Linnaeus, 1758 (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) in main river basins of Ukraine
 
Creator Янович, Л. М.
Пампура, М. М.
 
Subject Unio pictorum
сучасне поширення
річкові басейни України
щільність населення популяції
співвідношення статей
гермафродитизм
паразити
 
Description Досліджено 300 пунктів у всіх річкових бассейнах України. Вивчено сучасне поширення
перлівниці звичайної Unio pictorum Linnaeus, 1758, зазначено частоту трапляння та щільність
поселення виду. Проаналізовано співвідношення статей у популяціях і підтверджено існування
явища масового гермафродитизму для U. pictorum. Представлено результати паразитологічного
дослідження.
Исследовано 300 пунктов во всех речных бассейнах Украины. Изучено современное
распространение перловицы обычной Unio pictorum Linnaeus, 1758, указана встречаемость и
плотность поселения вида. Проанализировано соотношение полов в популяциях и
подтверждено существование явления массового гермафродитизма для U. pictorum.
Представлены результаты паразитологического исследования.
300 points in all the river basins o f Ukraine are researched. The modern distribution o f Unio pictorum
Linnaeus, 1758 is studied, the occurrence and population density are indicated. The sex ratio in
populations is analyzed and the existence o f mass hermaphroditism in U. pictorum is confirmed. The
results o f parasitological research are presented.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-30T09:28:17Z
2014-12-30T09:28:17Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Янович, Л. М. Сучасне поширення та популяційні характеристики перлівниці звичайної Unio pictorum Linnaeus, 1758 (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) в основних річкових басейнах України [Текст] / Л. М. Янович, М. М. Пампура // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 319-323. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4969
 
Language uk
 
Relation Біологія