Запис Детальніше

Симбіоценоз молюска Viviparus viviparus (L.) (Gastropoda, Viviparidae) у водних об'єктах урбанізованих територій

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Симбіоценоз молюска Viviparus viviparus (L.) (Gastropoda, Viviparidae) у водних об'єктах урбанізованих територій
Симбиоценоз моллюска Viviparus viviparus (L.) (Gastropoda, Viviparidae) в водных объектах урбанизированных территорий
The symbiocenosis of the mollusk Viviparus viviparus(L) (Gastropoda, Viviparidae) in water bodies of urban territories
 
Creator Юришинець, В. І.
Івасюк, Ю. С.
Красуцька, Н. О.
 
Subject симбіоценоз
черевоногі молюски
урбанізація
біологічна індикація
 
Description Досліджено особливості симбіотичного угруповання молюска Viviparus viviparus (L.) в
водоймах та водотоках урбанізованих територій м. Києва. Показано можливість використання
структурних показників симбіоценозу в біологічній індикації якості водного середовища.
Исследованы особенности симбиотического сообщества моллюска Viviparus viviparus (L.) в
условиях водоемов и водотоков урбанизированных территорий г. Киева. Показана возможность
использования структурных показателей симбиоценоза в биологической индикации качества
водной среды.
The peculiarities of the symbiotic community of mollusk Vi vi parus vivi parus (L.) in lakes and streams
in urban areas (Kiev City) were investigated. The possibility of using structural parameters of
symbiotic community in biological indication of the water quality is suggested.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-30T09:34:11Z
2014-12-30T09:34:11Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Юришинець, В. І. Симбіоценоз молюска Viviparus viviparus (L.) (Gastropoda, Viviparidae) у водних об'єктах урбанізованих територій [Текст] / В. І. Юришинець, Ю. С. Івасюк, Н. О. Красуцька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 311-314. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4970
 
Language uk
 
Relation Біологія