Запис Детальніше

Структура малакофауны экосистем, формирующихся вдоль откосов железнодорожного полотна

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Структура малакофауны экосистем, формирующихся вдоль откосов железнодорожного полотна
Структура малакофауни екосистем, що утворюються вздовж відкосів залізничного полотна
The malacofauna structure in ecosystems beside railroad
 
Creator Земоглядчук, К. В.
 
Subject малакофауна
биотопы
напочвенный покров
тип сообщества
 
Description Исследовали малакофауну суходольных лугов, широколиственных лесонасаждений и участков
мелколиственного и хвойного леса вдоль железнодорожного полотна. Выявлены условия,
оказывающие влияние на формирование малакофауны, а также устойчивые видовые
комплексы моллюсков.
Дослідження проводилися на суходільних луках, в широколистяних лісопосадках і на ділянках
дрібнолистого і хвойного лісу вздовж залізничного полотна. Виявлені стійкі видові комплекси
молюсків, а також умови, які впливають на формування малакофауни.
Dry meadows, broad-leaved, small-leaved and coniferous forest along railroad were investigated.
Environmental factors influencing malacofauna formation and stable mollusk species complexes are
established.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-30T09:39:05Z
2014-12-30T09:39:05Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Земоглядчук, К. В. Структура малакофауны экосистем, формирующихся вдоль откосов железнодорожного полотна [Текст] / К. В. Земоглядчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 122-125. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4971
 
Language ru
 
Relation Біологія