Запис Детальніше

Виявлення проміжних хазяїв трематоди Echinostoma stantschinskli Semenov, 1927 (digenea, echinostomatidae) на території України

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Виявлення проміжних хазяїв трематоди Echinostoma stantschinskli Semenov, 1927 (digenea, echinostomatidae) на території України
Обнаружение Echinostoma stantschinskii Semenov, 1927 (digenea, echinostomati dae) в пресноводных моллюсках Украины
The identification of intermediate hosts of stantschinskii Semenov, 1927 (digenea, echinostomati dae ) trematode on the territory of Ukraine
 
Creator Житова, О. П.
Король, Е. М.
 
Subject Echinostoma stantchinskii Semenov
1927
Lymnaea stagnalis
Planorbarius comeus
молюски
церкарії
редії
 
Description В статті наведено морфологічну характеристику редій та церкарій трематоди Echinostoma
stantchinskii Semenov, 1927. Вперше для E. stantchinskii встановлено проміжних хазяїв як на
території України, так і за її межами.
В статье представлена морфологическая характеристика редий и церкарий трематоды
Echinostoma stantchinskii Semenov, 1927. Впервые для E. stantchinskii установлены
промежуточные хозяева как на территории Украины, так и за её пределами.
The paper presents the morphological characteristics of rediae and cercariae of Echinostoma
stantchinskii Semenov, 1927 trematode. It is for the first time that intermediate hosts for
E. stantchinskii are identified on the territory of Ukraine and abroad.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-30T09:45:02Z
2014-12-30T09:45:02Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Житова, О. П. Виявлення проміжних хазяїв трематоди Echinostoma stantschinskli Semenov, 1927 (digenea, echinostomatidae) на території України [Текст] / О. П. Житова, Е. М. Король // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 118-121. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4972
 
Language uk
 
Relation Біологія