Запис Детальніше

Процессы накопления и выделегия нефтяных углеводородов двостворчатыми моллюсками в экспериментальных условиях

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Процессы накопления и выделегия нефтяных углеводородов двостворчатыми моллюсками в экспериментальных условиях
Процеси накопичення і виведення нафтових вуглеводнів двостулковими молюсками в експерементальних умовах
The processes of oil hydrocarbons accumulation and remoal by bivalve mollusks in experimental conditions
 
Creator Тихонова, Е. А.
Рубцова, С. И.
 
Subject двустворчатые моллюски
накопление
выведение
нефтяные углеводороды
 
Description Исследовано накопление и выведение нефтяных углеводородов (НУ) двустворчатыми
моллюсками на примере Cerastoderma glaucum в экспериментальных условиях. Определены
концентрации нефтепродуктов в контрольных и экспериментальных образцах морской воды,
гидробионтах и их фекалиях. Установлена корреляционная зависимость между содержанием
нефтяных углеводородов в воде и фекалиях моллюсков (г= -0,99).
Досліджено процеси накопичення і виведення нафтових вуглеводнів двостулковими
молюсками на прикладі Cerastoderma glaucum в експериментальних умовах. Визначено
концентрації нафтопродуктів у контрольних і експериментальних зразках морської води,
гідробіонтах та фекаліях. Встановлено кореляційну залежність між вмістом нафтових
вуглеводнів у воді і фекаліях молюсків (г= -0,99).
The processes of accumulation and removal of oil hydrocarbons on the example of bivalves
Cerastoderma glaucum under experimental conditions are studied. The concentrations of oil
hydrocarbons in the control and experimental samples of sea water, aquatic organisms and feces are
defined. Correlation between the concentrations of oil hydrocarbons in water and mollusks feces is
calculated (r= -0,99).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-30T09:56:27Z
2014-12-30T09:56:27Z
2012
 
Type Article
 
Identifier Тихонова, Е. А.. Рубцова С. И. Процессы накопления и выделегия нефтяных углеводородов двостворчатыми моллюсками в экспериментальных условиях [Текст] / Е. А.. Рубцова С. И. Тихонова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 280-282. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4974
 
Language ru
 
Relation Біологія