Запис Детальніше

Біоекологічні особливості Lupinus mutabilis Sweet. в умовах Кременецького горбогір'я

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Біоекологічні особливості Lupinus mutabilis Sweet. в умовах Кременецького горбогір'я
Биоэкологические особенности Lupinus mutabilis Sweet. в условиях Кременецкого горбогорья
Bioecological peculiarities of Lupinus mutabilis Sweet. іn the conditions of Кremenets hills
 
Creator Гуцало, І. А.
 
Subject Lupinus mutabilis Sweet.
ріст
фенологічна фаза
насіннєва продуктивність
 
Description У статті розглянуто особливості ростових процесів, проходження фенологічних фаз та
насіннєвої продуктивності Lupinus mutabilis Sweet. в умовах Кременецького горбогір'я.
В статье рассмотрены особенности ростовых процессов, прохождения фенологических фаз и
семенной продуктивности Lupinus mutabilis Sweet. в условиях Кременецкого горбогорья.
In the article the author analyses the features of growth processes, passing phenological phases and
seed production of Lupinus mutabilis Sweet. in the conditions of Kremenets Hills.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-30T10:22:07Z
2014-12-30T10:22:07Z
2012-09
 
Type Article
 
Identifier Гуцало, І. А. Біоекологічні особливості Lupinus mutabilis Sweet. в умовах Кременецького горбогір'я [Текст] / І. А. Гуцало // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 4 (53). – С. 5–9. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4975
 
Language uk
 
Relation Біологія