Запис Детальніше

The reaction introduced species of plants of the genus Berberis L. to the action of high temperatures

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title The reaction introduced species of plants of the genus Berberis L. to the action of high temperatures
Реакция интродуцированных видов растений рода Berberis L на воздействие высоких температур
 
Creator Iakobchouk, O. M.
Kolesnichenko, O. V.
Hrigoryuk, I. P.
 
Subject barberry
heat resistance
high temperatures
introduction
 
Description Investigated heat resistance 18 introduced species of plants of the genus Berberis L. at the
introduction in botanic gardens in Kyiv. Based on the received data allocated the groups of introduced
species with a high, medium and a low heat resistance.
Досліджено жаростійкість 18 інтродукованих видів рослин роду Berberis L. при інтродукції в
ботанічні сади м. Києва. На підставі отриманих даних виділено групи інтродуцентів з високою,
середньою та низькою жаростійкістю.
Исследовано жаростойкость 18 интродуцированных видов растений рода Berberis L. при
интродукции в ботанические сады Киева. На основании полученных данных выделены группы
интродуцентов с высокой, средней и низкой жаростойкостью.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-30T10:27:44Z
2014-12-30T10:27:44Z
2012-08
 
Type Article
 
Identifier Iakobchouk, O. M. The reaction introduced species of plants of the genus Berberis L. to the action of high temperatures [Текст] = Реакция интродуцированных видов растений рода Berberis L. на воздействие высоких температур / O. M. Iakobchouk, O. V. Kolesnichenko, I. P. Hrigoryuk // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 4 (53). – C. 80–83. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4976
 
Language en
 
Relation Біологія