Запис Детальніше

Influence of heavy metals ions on the content of proteins and nucleic acids in the organism of freshwater

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Influence of heavy metals ions on the content of proteins and nucleic acids in the organism of freshwater
Вплив іонів важких металів на вміст білків та нуклеїнових кислот в організмі прісноводних риб
Влияние ионов тяжелых металлов на содержание белков и нуклеиновых кислот в организме пресноводных рыб
 
Creator Kurant, V. Z.
Grubinko, V. V.
Byyak, V. Ya
Khomenchuk, V. O.
 
Subject freshwater fish
proteins
nucleic acids
heavy metals
 
Description From the launched research we obtained the aggregate data that confirm and broaden our concept of
the important role of protein and nucleic metabolism in the processes of detoxication of heavy metals
ions, formation of resistance to them and also allow making an integrated estimation of biochemical
reaction o f carp organism to chronic intoxication.
В дослідженнях одержано сукупність даних, які підтверджують і розширюють уяву про
важливу роль білкового та нуклеїнового обмінів у процесах детоксикації іонів важких металів,
формуванні стійкості до них, а також дають можливість здійснити комплексну оцінку
біохімічної реакції організму риб на хронічну інтоксикацію.
В исследованиях получено совокупность данных, которые подтверждают и расширяют
представление о важной роли белкового и нуклеинового обменов в процессах детоксикации
ионов тяжелых металлов, формировании устойчивости к ним, а также дают возможность
осуществить комплексную оценку биохимической реакции организма рыб на хроническую
интоксикацию.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2014-12-30T10:43:07Z
2014-12-30T10:43:07Z
2012-09
 
Type Article
 
Identifier Influence of heavy metals ions on the content of proteins and nucleic acids in the organism of freshwater [Текст] = Вплив іонів ажких металів на вміст білків та нуклеїнових кислот в організмі прісноводних риб / V. Z. Kurant, V. V. Grubinko, V. Ya. Byyak, V. O. Khomenchuk // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 4 (53). – С. 109–114. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4978
 
Language en
 
Relation Біологія