Запис Детальніше

Дія трептолему на насіннєву продуктивність і якісні характеристики олії маку олійного

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дія трептолему на насіннєву продуктивність і якісні характеристики олії маку олійного
Действие трептолема на семенную продуктивность и качественные характеристики масла масличного мака
Effects of treptolem on productivity and qualitative characteristics of oil poppy oil
 
Creator Кур’ята, В. Г.
Поливаний, С. В.
 
Subject мак олійний (Papaver somniferum L.)
регулятори росту рослин
трептолем
продуктивність
якість олії
вищі жирні кислоти
 
Description В умовах польового досліду вивчали вплив трептолему (0,035 мл/л) на насіннєву
продуктивність та якісні характеристики олії маку олійного. Встановлено, що препарат
приводить до позитивних змін у структурі урожаю - збільшення кількості плодів на рослині,
кількості насінин у коробочках, маси 1000 насінин. Під впливом препарату збільшувався вміст
олії у насінні маку, покращувались її характеристики, відбувалося підвищення вмісту
ненасичених вищих жирних кислот.
В условиях полевого опыта изучали влияние трептолема (0,035 мл/л) на ростовые процессы,
морфогенез, продуктивность, содержание масла и его качество в семенах мака масличного.
Установлено, что препарат приводит к позитивным изменениям в структуре урожая -
увеличивалось число плодов на растении, количество семян в коробочках, маса 1000 семян.
Под воздействием препарата увеличивалось содержание масла в семенах мака, улучшались его
качественные характеристики, повышалось содержание ненасыщенных жирных кислот.
In a field experiment studied the influence treptolem (0,035 ml/l) of growth processes,
morphogenesis, productivity, oil content and its quality in poppy seed oil. Found that drug lead to
positive changes in the structure of the harvest - increasing the number of fruit per plant, number of
seeds in boxes, the 1000 mass of the seeds. This contributed to increased productivity of plants poppy.
Under the influence of drug increased oil content in poppy seeds, improved qualitative characteristics
of oil, there was increased content of unsaturated fatty acids.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-13T07:48:47Z
2015-01-13T07:48:47Z
2012-06
 
Type Article
 
Identifier Кур'яга, В. Г. Дія трептолему на насіннєву продуктивність і якісні характеристики олії маку олійного [Текст] / В. Г. Кур'яга, С. В. Поливаний // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 4 (53). – С. 84–87. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4979
 
Language uk
 
Relation Біологія