Запис Детальніше

Бактеріальні хвороби сої

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Бактеріальні хвороби сої
Бактериальные болезни сои
Bactirial desease of soya bean
 
Creator Патика, В. П.
Житкевич, Н. В.
Гнатюк, Т. Т.
Алексєєв, О. О.
 
Subject соя
ураження
збудник
Pseudomonas
Xanthomonas
 
Description Наведено результати моніторингових досліджень бактеріальних хвороб сої, які дозволили
встановити коло основних і другорядних збудників бактеріозів сої в низці областей України.
Визначено відсоткове співвідношення збудників та потенційну небезпеку поширення нових та
не типових фітопатогенів.
Приведены результаты мониторинговых исследований бактериальных болезней сои, которые
позволили установить круг основных и второстепенных возбудителей бактериозов сои в ряду
областей Украины. Определенно процентное соотношение возбудителей и потенциальную
опасность распространения нового и не типичного фитопатогена.
The results of monitoring researches of bacterial diseases of soy bean, which allowed to set the circle
of basic and second-rate agents of backteriosis of soy bean in some areas of Ukraine, are presented.
It was detected the percentage agents correlation and potential dangerous of new and not typical
phytopathogenes distribution.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-13T08:13:42Z
2015-01-13T08:13:42Z
2012-08
 
Type Article
 
Identifier Бактеріальні хвороби сої [Текст] / В. П. Патика, Н. В. Житкевич, Т. Т. Гнатюк, О. О. Алексєєв // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 4 (53). – С. 9–14. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4981
 
Language uk
 
Relation Біологія