Запис Детальніше

Хвороби ріпаку та захист від них

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Хвороби ріпаку та захист від них
Болезни рапса и защита от них
Diseases of rape and protection against them
 
Creator Патика, В. П.
Захарова, О. М.
 
Subject бактеріальні хвороби ріпаку
бактерії родів Xanthomonas
Pseudomonas
Pectobacterium
бактеріоз коренів
слизовий бактеріоз
 
Description Виявлені бактеріальні ураження озимого та ярого ріпаку і ідентифіковані його збудники.
Досліджено здатність фітопатогенних бактерій до синтезу етилену. Встановлено, що всі
виділені нами ізоляти є високо- та середньоагресивними, щодо різних сортів ріпаку та
споріднені з представниками роду Pseudomonas, Xanthomonas та Pectobacterium.
Обнаружены бактериальные поражения озимого и ярового рапса и идентифицированы его
возбудители. Исследована способность фитопатогенных бактерий к синтезу этилена.
Установлено, что все выделенные нами изоляты являются высоко-и среднеагрессивными к
различным сортам рапса и сроднены с представителями рода Pseudomonas, Xanthomonas и
Pectobacterium.
In crops of spring and winter rapeseed was identified and described bacterial destruction of culture
and identified their agents. Investigated the ability of pathogenic bacteria to the synthesis of ethylene .
It was found that all selected by us isolates are high or middle aggressive towards different varieties
of rape and are members of the genus Pseudomonas, Xanthomonas and Pectobacteri um.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-13T08:18:24Z
2015-01-13T08:18:24Z
2012-06
 
Type Article
 
Identifier Патика, В. П. Хвороби ріпаку та захист від них [Текст] / В. П. Патика, О. М. Захарова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 4 (53). – С. 15–20. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4982
 
Language uk
 
Relation Біологія