Запис Детальніше

Зоопланктон деяких водних об'єктів урбанізованих територій міста Києва

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Зоопланктон деяких водних об'єктів урбанізованих територій міста Києва
Зоопланктон некоторых водных объектов урбанизированных территорий города Киева
Zooplankton of some wa t er objects of urban areas in Kiev
 
Creator Рибка, Т. С.
Заіченко, Н. В.
 
Subject зоопланктон
водойми урбанізованих територій
біорізноманіття
 
Description Наведено результати досліджень якісного складу, кількісного розвитку і структурної
організації зоопланктону різнотипних водойм м. Києва.
В работе приведены результаты качественного состава, количественного развития и
структурной организации зоопланктона водоёмов г. Киева.
The results of the researches sush as qualitative structure, quantitative development and the structural
organization of zooplankton of water objects in Kiev are submitted in the work.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-13T08:23:25Z
2015-01-13T08:23:25Z
2012-08
 
Type Article
 
Identifier Рибка, Т. С. Зоопланктон деяких водних об'єктів урбанізованих територій міста Києва [Текст] / Т. С. Рибка, Н. В. Заіченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 4 (53). – С. 45–50. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4983
 
Language uk
 
Relation Біологія