Запис Детальніше

Зміни вмісту сполук нітрогену у воді малих річок Рівненщини навесні

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Зміни вмісту сполук нітрогену у воді малих річок Рівненщини навесні
Изменения содержания соединений азота в воде малых рек Ровенщини в весенний период
Changes of maintenance of connections of nitrogen in water of the small rivers of Rivne region
 
Creator Суходольська, І. Л.
Грюк, І. Б.
 
Subject нітроген амонійний
нітрати
нітрити
вода
малі річки
Рівненська область
 
Description Наведено результати дослідження вмісту неорганічних сполук Нітрогену (нітритів, нітратів та
нітрогену амонійного) у поверхневих водах Рівненщини на територіях з різним рівнем
антропогенного навантаження впродовж квітня-травня 2012 р. Виявлено підвищений вміст
іонів NH4+ у воді малих річок, що засвідчує анаеробні умови формування хімічного складу води
та її незадовільну якість.
Приведены результаты исследования содержания неорганических соединений азота (нитритов,
нитратов и аммонийного азота) в поверхностных водах Ровенской области на территориях с
разным уровнем антропогенной нагрузки на протяжении апреля-мая 2012 г. Обнаружено
повышенное содержание ионов NH4+ в воде малых рек, что свидетельствует об анаэробных
условиях формирования химического состава воды и ее неудовлетворительном качестве.
Results over of research of maintenance of inorganic connections of nitrogen (nitrites, nitrates and
ammonia nitrogen) are brought in surface-water of the Rivne region on territories with the different
level of the anthropogenic loading during April-May, 2012. Found out enhanceable maintenance of
ions of NH+ in water of the small rivers, that testifies to the anaerobic terms of forming of chemical
composition of water and her unsatisfactory quality.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-13T09:11:58Z
2015-01-13T09:11:58Z
2012-10
 
Type Article
 
Identifier Суходольська, І. Л. Зміни вмісту сполук нітрогену у воді малих річок Рівненщини навесні [Текст] / І. Л. Суходольська, І. Б. Грюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 4 (53). – С. 87–91. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4987
 
Language uk
 
Relation Біологія