Запис Детальніше

Діяльність місцевих фінансових установ на Правобережній Україні в першій половині ХІХ ст.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Діяльність місцевих фінансових установ на Правобережній Україні в першій половині ХІХ ст.
Деятельность местных финансовых учреждений на Правобережной Украине в первой половине XIX в.
Local financial institutions of the russian empire (on the example of the Kyiv, Podil and Volyn provinces)
 
Creator Бармак, М.
 
Subject Правобережна Україна
польська шляхта
польська шляхта
система відкупів
податки
 
Description У статті досліджено запровадження системи місцевих фінансових установ Російської
імперії на Правобережній Україні, що займалися переглядом власності, передусім польської
шляхти, уведенням системи відкупів на окремі види діяльності та збором податків.
В статье исследовано создание системы местных финансовых учреждений Российской
империи на Правобережной Украине, которая занималась пересмотром собственности, прежде
всего польской шляхты, введением системы откупов на отдельные виды деятельности и сбором
налогов.
It has been reviewed a question o f implementation o f the system o f local financial institutions o f the
Russian Empire in Right-bank Ukraine, which solved the problems o f revision o f property (fist o f all the
Polish gentry), introduction o f the tax system on some types o f activity and tax collection.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-20T08:13:40Z
2015-01-20T08:13:40Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Бармак, М. Діяльність місцевих фінансових установ на Правобережній Україні в першій половині ХІХ ст. [Текст] / Микола Бармак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 9–14. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4993
 
Language uk
 
Relation Історія