Запис Детальніше

Основні джерела поповнення управлінських кадрів західноукраїнських областей у 1944-1945 рр.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Основні джерела поповнення управлінських кадрів західноукраїнських областей у 1944-1945 рр.
Основные источники пополнения управленческих кадров западноукраинских областей Украины в 1944-1945 гг.
The main sources of recruitment of management personnel in the western region of Ukaine 1944-1945.
 
Creator Білоус, Е.
 
Subject західноукраїнські області
партноменклатура
радянські кадри
кадрова політика
радянська влада
 
Description Досліджуються основні джерела рекрутизації керівних партійних кадрів західних областей
України у 1944-1945 роках. Аналізуються чинники, що визначали особливості кадрової політики
більшовицької партії в регіоні.
Исследуются основные источники рекрутизации руководящих партийных кадров
западноукраинских областей Украины в 1944-1945 гг. Анализируются факторы, определявшие
особенности кадровой политики большевистской партии в регионе.
The main sources o f recruiting o f leading party personnel in the Western region o f Ukraine 1944-1945
are investigated. The factors which determined the peculiarities o f personnel policy o f the Bolshevic party in
the region.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-20T08:25:30Z
2015-01-20T08:25:30Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Білоус, Е. Основні джерела поповнення управлінських кадрів західноукраїнських областей у 1944–1945 рр. [Текст] / Едуард Білоус // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 76–81. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4995
 
Language uk
 
Relation Історія