Запис Детальніше

Український консерватизм на теренах Східної Галичини: витоки та чинники формуваня (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.)

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Український консерватизм на теренах Східної Галичини: витоки та чинники формуваня (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.)
Украинский консерватизм на территории Восточной Галиции: истоки и факторы формирования (вторая половина XIX - первая треть ХХ ст.)
Ukrainian conservatism on the territory of Еastern Galychyna: sources and forming factors (the second half of ХІХ century – first third of ХХ century)
 
Creator Бліндер, Н.
Петровський, О.
 
Subject ідеологія
консерватизм
консерватори
українська консервативна думка
Східна Галичина
 
Description У статті висвітлено витоки європейської консервативної думки та чинники формування
ідеології українського консерватизму на теренах Східної Галичини.
В статье освещены истоки европейской консервативной мысли и факторы формирования
идеологии украинского консерватизма в Восточной Галиции.
In the article the sources o f the European conservative idea and factors o f forming o f ideology o f
Ukrainian conservatismare reflected on territory o f East Galychуna.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-20T09:15:19Z
2015-01-20T09:15:19Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Бліндер, Н. Український консерватизм на теренах Східної Галичини: витоки та чинники формування [Текст] : друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст. / Н. Бліндер, О. Петровський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 51–56. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4996
 
Language uk
 
Relation Історія