Запис Детальніше

Норми польського земельного права на Правобережній Україні в 1793-1830 рр.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Норми польського земельного права на Правобережній Україні в 1793-1830 рр.
Нормы польского земельного права на Правобережной Украине в 1793-1830 гг.
Polish land law in the Right-bank Ukraine in 1793-1830
 
Creator Брославський, В.
 
Subject Правобережна Україна
маєток
староство
поєзуїтські маєтки
ленні маєтки
вотчина
 
Description У статті аналізується застосування норм польського поземельного права на
Правобережній Україні впродовж 1793-1830 рр.
В статье раскрывается применение норм польского поземельного права на Правобережной
Украине на протяжении 1793-1830 гг.
The article deals with the usage o f the Polish land law in the right-bank Ukraine during 1793-1830.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-20T09:23:17Z
2015-01-20T09:23:17Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Брославський, В. Норми польського земельного права на Правобережній Україні в 1793–1830 рр. [Текст] / Володимир Брославський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 4–8. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4997
 
Language uk
 
Relation Історія