Запис Детальніше

Політичний аспект відновлення канонічних зв'язків РПЦ з православними церквами Європи

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Політичний аспект відновлення канонічних зв'язків РПЦ з православними церквами Європи
Политиеский аспект воззобновления канонических связей РПЦ с православными церквями Европы (1943-1948 гг.)
The political aspect recovery canonical relations roc with the orthodox churches of Europe (1943-1948)
 
Creator Бистрицька, Е.
 
Subject Російська православна церква
Московський патріархат
Рада у справах Російської православної церкви
канонічні зв ’язки
православні церкви Європи
 
Description У статті з ’ясовуються особливості налагодження канонічних з в ’язків Московського
патріархату з Православними церквами країн Східної і Центральної Європи та участь у цьому
процесі Ради у справах Російської православної церкви.
В статье анализируются особенности установления канонических связей Московского
патриархата с Православными церквями стран Восточной и Центральной Европы и участие в
этом процессе Совета по делам Русской православной церкви.
The article features might establish canonical relations o f the Moscow Patriarchate o f the Orthodox
churches o f Eastern and Central Europe and participation in this process the Council for Russian Orthodox
Church.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-20T09:28:38Z
2015-01-20T09:28:38Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Бистрицька, Е. Політичний аспект відновлення канонічних зв'язків РПЦ з православними церквами Європи [Текст] : 1943–1948 рр. / Елла Бистрицька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 181–186. – Біліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4998
 
Language uk
 
Relation Історія