Запис Детальніше

Становище римо-католицької церкви на Тернопільщині у 1953-1964 рр.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Становище римо-католицької церкви на Тернопільщині у 1953-1964 рр.
Положение римо-католической церкви на Тернопольщине у 1953-1964 гг.
The situation of the roman catholic church in Ternopil region in 1953-1964
 
Creator Дідух, Т.
 
Subject Римо-католицька церква
Ватикан
конфесія
релігійна політика
державно-церковні відносини
 
Description У статті аналізуються зміни в конфесійному житті Римо-католицької церкви на
території Тернопільської області у 1953-1964 рр., досліджуються заходи радянської влади,
скеровані на обмеження її діяльності.
В статье анализируются изменения в конфессиональной жизни Римо-католической церкви на
территории Тернопольской области у 1953-1964 гг., исследуются мероприятия советской власти,
направленные на ограничение ее деятельности.
The changes in religion life o f the Roman Catholic Church in Ternopil region are analyzed in the
article, soviet power measures referred to the restriction o f its activity are investigated.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-20T09:58:54Z
2015-01-20T09:58:54Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Дідух, Т. Становище римо-католицької церкви на Тернопільщині у 1953–1964 рр. [Текст] / Тарас Дідух // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 234–240. – Біліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5003
 
Language uk
 
Relation Історія