Запис Детальніше

Олександр Барвінський та Володимир Антонович: до історії взаємин

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Олександр Барвінський та Володимир Антонович: до історії взаємин
Александр Барвинский и Владимир Антонович: к истории отношений
Olexander Barvinskyy and Volodymyr Antonovych: the history of relationships
 
Creator Гриб, О.
 
Subject О. Барвінський
В. Антонович
“Руська історична бібліотека”
“нова ера”
австрофільство
 
Description У статті досліджуються взаємини О. Барвінського та В. Антоновича в контексті
формування їхніх громадсько-політичних та історичних поглядів.
В статье исследуются отношения А. Барвинского и В. Антоновича в контексте формирования
их общественно-политических и исторических взглядов.
This article investigates the relationship between O. Barvinskyy and V. Antonovych in the context o f
their socio-political and historical views.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-20T10:22:09Z
2015-01-20T10:22:09Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Гриб, О. Олександр Барвінський та Володимир Антонович: до історії взаємин [Текст] / Оксана Гриб // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 119–123. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5005
 
Language uk
 
Relation Історія