Запис Детальніше

Діяльність М. І. Драгомирова в системі професійної військової освіти Російської імперії

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Діяльність М. І. Драгомирова в системі професійної військової освіти Російської імперії
Деятельность М.И. Драгомирова в системе профессионального военного образования Российской империи
Activity M. Dragomirov in professional military education of the Russian empire
 
Creator Іванова, В.
 
Subject Михайло Іванович Драгомиров
Миколаївська академія Генерального штабу
тактика
педагогічна діяльність
публічні лекції
 
Description Розглянуто найважливіші етапи і характерні особливості діяльності М. І. Драгомирова на посадах викладача і начальника Миколаївської академії Генерального штабу. Висвітлено роль
особистості педагога у розв ’язанні навчально-виховних і адміністративних питань.
Рассмотрены важнейшие этапы и характерные особенности деятельности
М.И. Драгомирова в должности преподавателя и начальника Николаевской академии Генерального
штаба. Освещена роль личности педагога в решении учебно-воспитательных и административных
вопросов.
The most important stages and characteristics of M.I. Dragomirov as a teacher and head of the Nicholas Academy of the General Staff are considered. The role of the individual of pedagogue in resolutions of educational and administrative issues is highlighted.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-21T10:37:40Z
2015-01-21T10:37:40Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Іванова, В. Діяльність М. І. Драгомирова в системі професійної військової освіти Російської імперії [Текст] / Віра Іванова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 113–118. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5007
 
Language uk
 
Relation Історія