Запис Детальніше

Причини міграції депортованих з Польщі українців в УРСР

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Причини міграції депортованих з Польщі українців в УРСР
Причины миграции депортированных из Польши украинцев в УССР
Reasons of migration of the ukrainians deported from Poland are on territory of Ukraine
 
Creator Кіцак, В.
 
Subject депортація
міграції
розселення
Закерзоння
Західна Україна
 
Description У статті проаналізовано причини міграції українців, депортованих із Польщі, упродовж 1944-1946 рр., в УРСР в другій половині сорокових років ХХ ст. Охарактеризовано дії влади,
скеровані на призупинення цього процесу. Досліджено чинники, що сприяли переселенню зі східних, центральних і південних областей в Західний регіон.
В статье проанализированы причины миграции украинцев, депортированных из Польши на протяжении 1944-1946 гг. в УССР во второй половине сороковых годов ХХ века. Охарактеризованы действия власти, направленные на приостановку этого процесса. Исследовано факторы, которые способствовали переселению из восточных, центральных и южных областей в Западный регион.
The article analyzes the causes of migration of Ukrainian citizens deported from Poland during the 1944-1946, in the USSR in the second half of the forties of the twentieth century. Characterizes the
authorities, aimed at suspending the process. Investigated the factors that contributed to the resettlement of
the eastern, central and southern areas in the Western region.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-21T10:46:55Z
2015-01-21T10:46:55Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Кіцак, В. Причини міграції депортованих з Польщі українців в УРСР [Текст] / Володимир Кіцак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 85–89. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5008
 
Language uk
 
Relation Історія