Запис Детальніше

Проблеми соціально-економічного розвитку Східної Галичини у діяльності Католицького русько-народного союзу

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Проблеми соціально-економічного розвитку Східної Галичини у діяльності Католицького русько-народного союзу
Проблемы социально-экономического развития Восточной Галичины в деятельности Католического русско-народного союза
Economic aspects of the Catholic rusko-narodnyy soyuz in Eastern Galicia late xix - early XX century
 
Creator Кліш, А.
 
Subject Східна Галичина
Католицький русько-народний союз
суспільно- християнський рух
соціально-економічний розвиток
хліборобські спілки
 
Description У статті проаналізовано економічні діяльності Католицького русько-народного союзу у
Східній Галичині наприкінці ХІХ - на початку Х Х ст., досліджено його діяльність у вирішенні
проблем соціально-економічного характеру.
В статье проанализированы идеологические основы Католического русско-народного союза в Восточной Галиции в конце XIX - начале ХХ в. Исследованы его деятельность в социальноэкономической
сфере.
The article analyzes the economic aspects o f the representatives o f the Rusko-narodnyy soyuz in Eastern Galicia in the late ХІХ - early ХХ century. Investigated his activities in the socio-economic fields.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-21T10:53:33Z
2015-01-21T10:53:33Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Кліш, А. Проблеми соціально-економічного розвитку Східної Галичини у діяльності Католицького русько-народного союзу [Текст] / Андрій Кліш // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 31–34. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5009
 
Language uk
 
Relation Історія