Запис Детальніше

Радянська політика в туристистично-екскурсійній сфері у 19701980-х роках: між ідеологічною доцільністю та соціальним прагматизмом

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Радянська політика в туристистично-екскурсійній сфері у 19701980-х роках: між ідеологічною доцільністю та соціальним прагматизмом
Советская политика в туристистистско-экскурсионной сфере в 1970-1980-х годах: между идеологической целесообразности социальным прагматизмом
Soviet policy in the sphere of tourism and excursions in 1970-1980s: between the ideological suitability and social pragmatism
 
Creator Котенко, Р.
 
Subject туристично-екскурсійна сфера
ідеологічна доцільність
соціальний прагматизм
комуністична ідеологія
ідейно-політичне виховання
 
Description У статті висвітлено державну радянську політику в туристсько-екскурсійній сфері у 7080-х рр. ХХ ст., проаналізовано посилення її заідеологізованості й прагнення перетворити
туризм на дієвий засіб пропаганди комуністичної ідеології.
В статье освещена государственная советская политика в туристско-экскурсионной сфере в
70-80-х гг. ХХ в. Проанализировано усиления ее заидеологизированности и стремление превратить
туризм в действенное средство пропаганды коммунистической идеологии.
The article highlights the state policy in sphere of tourism and excursion in 1970-80s of the XX century.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-21T11:07:35Z
2015-01-21T11:07:35Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Котенко, Р. Радянська політика в туристично-екскурсійній сфері у 1970–1980-х роках: між ідеологічною доцільністю та соціальним прагматизмом [Текст] / Руслан Котенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 246–252. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5010
 
Language uk
 
Relation Історія