Запис Детальніше

Діяльність органів НКВС у західноукраїнських областях у 1939-1941 рр.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Діяльність органів НКВС у західноукраїнських областях у 1939-1941 рр.
Деятельность органов НКВД в западноукраинских областях в 1939-1941 гг.
Activites of NKVD in the Western Ukraine in 1939-1941
 
Creator Котовський, Р.
 
Subject радянізація
українські націоналісти
польське підпілля
збройний опір
депортації
 
Description У статті висвітлюється політика радянської влади через силові структури - репресивну
діяльність органів державної безпеки, що заклали подальші протиріччя і несприйняття
місцевим населенням сталінського тоталітарного режиму.
В статье освещается политика советской власти в связи с использованием силовые
структуры - репресивную деятельность органов государственной безопасности, которые в свою очередь, заклали дальнейшие противоречия и невосприятие местным населением сталинского тоталитарного режима.
The article reveals the politic of Soviet power through power structures - the repressive activities of
state security, which in their turn laid the contradictions and further rejection of the local population of
Stalin’s totalitarian dictatorship.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-21T11:13:56Z
2015-01-21T11:13:56Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Котовський, Р. Діяльність органів НКВС у західноукраїнських областях у 1939–1941 рр. [Текст] / Ростислав Котовський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 66–72. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5011
 
Language uk
 
Relation Історія