Запис Детальніше

Землеволодіння державних селян Правобережної України у другій половині ХІХ ст.

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Землеволодіння державних селян Правобережної України у другій половині ХІХ ст.
Землеустройство государственных крестьян Правобережной Украины во второй половине XIX века
The process of land ownership reformation of state peasants of Rightbank Ukraine in the second half of XIX century
 
Creator Криськов, А.
 
Subject Правобережна Україна
державні селяни
поміщицькі селяни
землеволодіння
панщина
 
Description Статтю присвячено питанню реформування землеволодіння державних селян
Правобережної України у другій половині ХІХ ст. Основну увагу звернено на формування цієї категорії землеробського населення упродовж першої половини ХІХ ст., з’ясовано її кількісні та якісні характеристики.
В статье рассмотрены вопросы реформирования землевладения государственных крестьян
Правобережной Украины во второй половине ХІХ века.
This article is about the process of land ownership reformation of state peasants o f Right-Bank Ukraine in the second half of XIX century.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-21T11:21:28Z
2015-01-21T11:21:28Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Криськов, А. Землеволодіння державних селян Правобережної України у другій половині ХІХ ст. [Текст] / Андрій Криськов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 15–18. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5012
 
Language uk
 
Relation Історія