Запис Детальніше

Тилове забезпечення армійських наступальних операцій радянських військ в ході визволення Лівобережної України

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Тилове забезпечення армійських наступальних операцій радянських військ в ході визволення Лівобережної України
Тыловое обеспечение армейских наступательных операций советских войск в ходе освобождения Левобережной Украины
Rearward providing of army offensive operations of soviet troops during liberation of Left-bank Ukraine
 
Creator Куровський, Б.
 
Subject Лівобережна Україна
радянські війська
армійські наступальні операції
тилове забезпечення
засоби пересування
 
Description У статті аналізується тилове забезпечення армійських наступальних операцій радянських військ в ході визволення Лівобережної України. Досліджується досвід армійських наступальних
операцій радянських військ У ході визволення Лівобережної України та визначається залежність успіху виконання бойових завдань загальновійськовими підрозділами від рівня тилового забезпечення військ.
В статье анализируется тыловое обеспечение армейских наступательных операций советских
войск в ходе освобождения Левобережной Украины. Исследуется опыт армейских наступательных
операций советских войск в ходе освобождения Левобережной Украины и определяется зависимость успеха выполнения боевых заданий общевойсковыми подразделениями от уровня тылового обеспечения войск.
In the article the rearward providing of army offensive operations of soviet troops is analyses during
liberation of Left-bank Ukraine. Experience of army offensive operations of soviet troops is probed during
liberation of Left-bank Ukraine and dependence of success of implementation of combat missions common
to all arm subdivisions is determined on the level of the rearward providing of troops.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-21T11:27:07Z
2015-01-21T11:27:07Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Куровський, Б. Тилове забезпечення армійських наступальних операцій радянських військ в ході визволення Лівобережної України [Текст] / Борис Куровський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 81–84. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5013
 
Language uk
 
Relation Історія