Запис Детальніше

Військова безпека Латвійської республіки після розпаду СРСР та у нових історичних умовах

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Військова безпека Латвійської республіки після розпаду СРСР та у нових історичних умовах
Военная безопасность Латвийской республики после распада СССР в новых исторических условиях
Military security of the republic of Latvia after the collapse of the soviet union, the new historical conditions
 
Creator Левик, Б.
 
Subject розпад СРСР
збройні сили Латвії
військова безпека
Латвійська республіка
обороноздатність
 
Description У статті досліджено створення збройних сил Латвійської республіки (військово-
історичний аспект) та державне забезпечення військової безпеки країни після розпаду СРСР. Проаналізовано стан оборонного сектору Латвії у сучасних умовах.
В статье проведен военно-исторический анализ образования вооруженных сил Латвийской
республики и государственное обеспечение военной безопасности государства после развала СССР.
Проанализировано состояние безопасности Латвии в современных условиях.
The process of creating the armed froces of Latvijas Republic has been analyzed from militaryhistorical
point of view, as well as state inforcement of military security after the dissolution of the USSR.
Additional consideration was given to the security sector of Latvija at current stage of development.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-21T11:42:07Z
2015-01-21T11:42:07Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Левик, Б. Військова безпека Латвійської республіки після розпаду СРСР та у нових історичних умовах [Текст] / Богдан Левик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 186–192. – Біліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5014
 
Language uk
 
Relation Історія