Запис Детальніше

Вартість банківського кредиту в УСРР як інструмент регулювання економіки (на прикладі відбудовчого періоду)

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Вартість банківського кредиту в УСРР як інструмент регулювання економіки (на прикладі відбудовчого періоду)
Стоимость банковского кредита в УССР как инструмент регулирования экономики (на примере восстановительного периода)
The value of banking credit, as the instrument of regulating economy (illustrated by the situation duringn the reconstruction period)
 
Creator Нікітенко, К.
 
Subject кредит
банки
регулювання економіки
УСРР
відбудовчий період
 
Description У статті проаналізовано зміни вартості банківського кредиту, їх вплив на кон’юнктуру кредитно-фінансового ринку та економічні процеси в УСРР в умовах відбудовчого періоду.
В статье исследуются изменения стоимости банковского кредитования, их влияние на
конъюнктуру кредитно-финансового рынка, а также на экономические процессы в стране в
условиях восстановительного периода.
The article analysis the changes in the value of banking credit, their influence on the conjuncture of the
credit-financial market in the conditions of the reconstruction period (1921-1925).
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-21T12:31:22Z
2015-01-21T12:31:22Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Нікітенко, К. Вартість банківського кредиту в УСРР як інструмент регулювання економіки [Текст] : на прикладі відбудовчого періоду / Констянтин Нікітенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 46–51. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5019
 
Language uk
 
Relation Історія