Запис Детальніше

Польща в системі міжнародних відносин у міжвоєнний період

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Польща в системі міжнародних відносин у міжвоєнний період
Польша в системе международных отношений в межвоенный период
Poland within the internationai relations system during the interwar period
 
Creator Парнета, О.
 
Subject Польща
міжнародні відносини
договір
Версальська система
незалежність
 
Description У статті проаналізовано роль та місце відродженої Польської держави у системі
міжнародних відносин Центрально-Східної Європи в 1919-1939рр.
В статье осуществлено исследование роли и места Польского государства в системе
международных отношений Центрально-Восточной Европы в 1919-1939 гг.
The Author has analyzed Poland’s role and place within the international relations system in Central and East Europe during 1919-1939 years.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-22T09:25:31Z
2015-01-22T09:25:31Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Парнета, О. Польща в системі міжнародних відносин у міжвоєнний період [Текст] / Оксана Парнета // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 178–181. – Біліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5021
 
Language uk
 
Relation Історія