Запис Детальніше

Оунівське підпілля на Житомирщині (1941-1944 рр.)

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Оунівське підпілля на Житомирщині (1941-1944 рр.)
Подполье ОУН на Житомирщине (1941-1944 гг.)
The OUN underground movement in the Zhytomyr region (1941-1944)
 
Creator Полєтаєв, Г.
 
Subject оунівське підпілля
ОУН(б) на Житомирщині
пропагандистська діяльність
націоналістична мережа
рух Опору
 
Description У статті проаналізовано систему оунівського підпілля на Житомирщині упродовж 1941-початку 1944 рр. Визначено особливості розбудови націоналістичної мережі, характер з в’язків
з місцевим населенням, роз’яснення принципів її функціонування.
В статье проанализированы систему оуновского подполья на Житомирщине на протяжении
1941 - начала 1944 гг. Определены особенности развития националистической сети, характер
связей с местным населением, разъяснение принципов ее функционирования.
The key aspects of the system of OUN underground movement in the Zhitomir region during 19411944
are analyzed in the article. The creation of Ukrainian guerilla network, the character of relationships
with local people is considered.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-22T09:39:17Z
2015-01-22T09:39:17Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Полєтаєв, Г. Оунівське підпілля на Житомирщині [Текст] / Геннадій Полєтаєв // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 72–76. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5024
 
Language uk
 
Relation Історія