Запис Детальніше

Битва за історію України: від постмодерністських інтерпретацій до прямої українофобії

DSpace at TNPU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Битва за історію України: від постмодерністських інтерпретацій до прямої українофобії
Битвы за историю Украины: от постмодернистских интерпретаций к прямой украинофобии
A fight is for history of Ukraine: from postmodernistskikh interpretations to unconcealed ukrainofobii
 
Creator Полянський, О.
 
Subject історія України
постмодернізм
полеміка
фальсифікація
українофобія
 
Description У статті аналізуються новітні тенденції в сучасній українській історіографії, зокрема
постмодерністські інтерпретації історії України.
В статье анализируются новейшие тенденции в современной украинской историографии, в
частности постмодернистские интерпретации истории Украины.
In the article analyzed newest tendencies in modern ukrainian historiography, in particular
postmodemistski interpretations of history of Ukraine.
 
Publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 
Date 2015-01-22T09:46:59Z
2015-01-22T09:46:59Z
2011
 
Type Article
 
Identifier Полянський, О. Битва за історію України: від постмодерністських інтерпретацій до прямої українофобії [Текст] / Олег Полянський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. І. С. Зуляка ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2011. – Вип. 2. – С. 264–274. – Бібліогр. в кінці ст.
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5025
 
Language uk
 
Relation Історія